Teknolojinin Ekonomiye Faydası

Ülkemiz ekonomisi büyürken işsizliğin azalacağı söylenir her zaman fakat hala ülkede yüzlerce işsiz bulunmakta. Ülkemizde işsizliğin ekonomiye olumsuz etkileri olmaktadır. İşsizliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi işverenlerin işçiye sunduğu kısıtlı imkânlar ve asgarinin altında ödenen ücretler. (daha&helliip;)